TKİ Şırnak’taki Sahayı Kamulaştıracak!

TKİ Şırnak’taki Sahayı Kamulaştıracak!

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak’ta toplam 1.168.138,20m2’lik alanı kamulaştıracak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Merkezdeki sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı amacıyla ihtiyaç duyulan, toplam 1.168.138,20m2 genişliğindeki çok sayıda parseli, üzerlerindeki muhdesatla birlikte; tüm masraf ve kamulaştırma bedelleri sahada rödovansçı olarak çalışan şirket tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere, acele olarak kamulaştıracak.

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/tki-sirnaktaki-sahayi-kamulastiracak-2244
 
Üst