Nafaka Nedir, Neden Verilir? Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Nafaka Nedir, Neden Verilir? Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Nafaka Nedir, Neden Verilir? Nafaka Nasıl Hesaplanır Ve Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka birçok anlama gelmektedir. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan nafaka kavramı tam olarak neyi anlatmaktadır, bunu tam olarak bilmek mümkün olmayabilir. Nafaka nedir? Neden verilir? Nafaka nasıl hesaplanır ve çeşitleri nelerdir?


Nafaka, bir kimsenin geçimini sağlayabilmesi için zorunlu olan bir miktar parayı ifade eder. Geçimini sağlayacak miktar ya da ona yakın bir maddi tutarı anlatır.

Nafaka Nedir? Neden Verilir?

Nafaka günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bir kişinin nafakasını çıkaramadığından zor durumda olduğundan bahsederiz ya da nafakasını rahatlıkla çıkarabileceği bir işe girdiğini söyleriz. Fakat "nafaka" nın kanunlarda yer alan hukuk terimi olarak tanımı daha faklıdır. Nafaka bir kimsenin hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bir miktar paranın kendisine verilmesidir.

Kanunlarımıza göre bazı durumlarda bazı kimseler nafaka yükümlüsü iken bazı kimseler de nafakaya hak sahibi olan kimselerdir. Eşler boşanmışsa ve kadının kendini geçindirecek bir geliri yoksa ve diğer şartlar da mevcut ise mahkeme tarafından kendisine bir miktar nafaka bağlanmasına karar verir.

Burada nafaka alacaklısı boşanan veya boşanma davası devam eden kadındır. Nafaka borçlusu ise boşanan veya boşanma davası devam eden kocadır.

Nafakanın bir diğer türü de yetişkin olmayan küçük yaştaki çocuklara ödenmesi gereken nafakadır. Burada nafaka alacaklısı çocuk ya da çocuklardır. Nafaka borçlusu ise baba veya annedir.

Nafaka Nasıl Hesaplanır ve Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın çeşitleri kanunda sayılmıştır. Bu nafaka çeşitleri ise şunlardır:

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hükmedilen nafakaya verilen isimdir.

Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan sonra eşlerden birinin diğerine ödemesine hükmedilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası: Anne ve/ veya babanın çocuklarına ödemekle yükümlü oldukları nafakadır.

Nafaka hesaplanırken mahkeme tarafından tüm deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve tarafların gelirleri ve gelirlerinin miktarları ile nafaka talep edenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun ve hakkaniyetli bir miktara hükmedilir.

Kaynak : https://www.muhalif.com.tr/haber/nafaka-nedir-neden-verilir-nafaka-nasil-hesaplanir-37746
 
Üst